chuyen dao tao cap chung chi van hanh can truc van hanh cau truc 0169 5355 450 chung chi van hanh xe nang chung chi van hanh may xuc van hanh may ui van hanh may san van hanh may lu van hanh may cau van hanh cau truc thap van hanh may tron khoa hoc van hanh cau truc tai ha noi dao tao van hanh can truc cau truc khai giang lien tuc hang thang hotline ho tro chung toi chuyen dao tao van hang day lai cac loai cam truc nhu palang can truc can cau thap can cau banh lop can cau banh xich cau lap thiet bi vao vi tri lap dat hoc lai can truc banh xich dao tao van hanh can truc cau truc 0169 5355 450 hoc lai can truc o to chuong trinh day van hanh can truc so tiet 200 gio thoi gian 3 thang dao tao tai truong hoac co the thuong luong thoi gian dao taongan thuan loi theo yeu cau cua cong ty chuong trinh bao gom cac hoc phan ly thuyet lai can truc 160 gio thuc hanh lai can truc 200 gio ket cau chuong trinh ly thuyet 30 thuc hanh lai xe 70 thoi gian hoc chung chi chung chi vo thoi han va co gia tri tren toan quoc hay dang ky hoc voi chung toi de nhan duoc phuong phap huong dan de hieu giang vien co kinh nghiem nhieu nam thuc hanh tren xe moi cac ky nang nang hang da dang tro thanh nguoi van hanh gioi va an toan chung chi so cap nghe so cap nghe dien nau an han tien co khi chung chi cot thep han cat got kim loai dien dan dung chung chi van hanh xe nang can truc may lu may dao tram tron be tong nghiep vu su pham giao duc mam non chung chi an toan hoa chat an toan lao dong dao tao ngan han may cong nghiep cap chung chi may cong nghiep lop cap toc chung chi bao mau cap duong 0169 5355 450 lam chung chi moc xay dung cap thoat nuoc van hanh may dong coc lop cap toc lai may cau khoa hoc lai may cau uy tin chung chi nghe lap dat gian giao iii ho so dang ky 1 phieu dang ky hoc theo mau 2 ban sao giay khai sinh co cong chung bang thcs tro len pho to cong chung cmt pho to 03 anh 3x4 moi thong tin chi tiet xin lh vie n khoa ho c gia o du c nghe nghie p trung tam da o ta o da y nghe dong nam a tru so lo ov3 04 khu chu c nang xuan phuong p xuan phuong q nam tu liem ha no i vpts so 26 ngo 72 duo ng nguye n tra i p thuo ng di nh q thanh xuan ha no i email denthan3366 gmail com dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc dao tao van hanh can truc khoa hoc van hanh cau truc chung chi van hanh can truc