A LO LO .............Dành cho các bạn yêu du lịch nhé ^_^
Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH