Đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt - Cấp chứng nhận BV Châm cứu TW