Mục đích của khóa học: Rèn sự tự tin, kỹ năng, thái độ, xử lý tình huống khéo léo trong vai trò MC, người dẫn chương trình team building, gameshow một cách bài bản và hiệu quả.
Đối tượng tham gia:
• Cán bộ nhân sự, công đoàn, đoàn thanh niên các công ty, tổ chức…
• Hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cả sinh viên đang học chuyên ngành hướng dẫn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ)
• Những ai yêu thích và có nhu cầu nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm vai trò MC, dẫn chương trình sự kiện, tổ chức
- Khai giảng dự kiến: 06/2017
- Thời gian: 5 buổi (Học các buổi tối)