hoc lai xe nang tai ha noi day van hanh xe nang tai ha noi luu y doi voi nhung hoc vien da biet van hanh da co kinh nghiem lai xe nang lau nam se co chuong trinh uu dai tot nhat lien he 0946 298 408 de duoc tu van ho tro cap chung chi lai xe nang tot nhat hoc nhanh chung chi lai xe nang ha noi cap nhanh chung chi lai xe nang tai ha noi 0165 328 1289 dao tao lai xe nang tai ha noi trung tam dao tao lai xe nang ha noi day van hanh xe nang ha noi hoc lai xe nang cap toc tai ha noi trung tam dao tao va day nghe dong nam a thong bao khoa hoc van hanh xe nang tai ha noi 1 doi tuong tham gia khoa hoc lai xe nang la hoc vien tot nghiep thcs tro len ca nhan to chuc cac cong ty doanh nghiep co nguyen vong tham gia khoa hoc va dap ung dc yeu cau ve thoi gian hoc phi cung nhu nhung quy dinh cu the cua khoa hoc lai xe nang 2 ho so bao gom so yeu ly lich chung minh thu pho to 2 anh 3x4 giay dang ki nhap hoc theo mau cua trung tam 3 chi phi dao tao 3 500 000d cho 1 khoa hoc van hanh xe nang 3 thang lop cap toc la 1 5 thang danh cho nhung hoc vien da biet lai xe nang doi voi nhung hoc vien dang ky theo nhom tu 3 hoc vien tro len se duoc ho tro giam 10 4 thoi gian va dia diem dao tao thoi gian hoc linh hoat co the hoc vao t7 chu nhat hoac ca ngay trong tuan tuy theo nhu cau dao tao cua hoc vien doi voi cac cong ty doanh nghiep co the dao tao trong thoi gian ngan theo nhu cau dao tao truc tiep tai dia diem cua doanh nghiep trung tam se cu giao vien qua giang day truc tiep 5 chung chi sau khi hoan thanh tot khoa hoc hoc vien se duoc cap chung chi hanh nghe van hanh xe nang chung chi la vo thoi han va co gia tri tren toan quoc vien khoa hoc giao duc va nghe nghiep trung tam dao tao va day nghe dong nam a d c so 26 ngo 72 nguyen trai thanh xuan ha noi email daotaonghedna gmail com cam ket dao tao tot nhat chi phi thap nhat cho hoc vien