dao tao cap chung chi so cap nghe dien dan dung moi nhat i doi tuong tuyen sinh tot nghiep thpt hoac tuong duong hoac tot nghiep thcs bo doi xuat ngu cac ca nhan co nhu cau hoc nghe ii thoi gian dao tao 3 6 thang iii noi dung dao tao 1 thiet ke lap dat dien nhung kien thuc can ban ve dien va an toan dien thiet ke mang dien noi that 2 sua chua bien ap dong co dien thiet ke sua chua may bien ap dong co xoay chieu 1 pha 3 pha sua chua may khoan may cat may xay sinh to may bom nuoc block tu lanh ky thuat dien cong nghiep 3 sua chua cac thiet bi dien dan dung linh kien va mach dien tu ung dung trong cac thiet bi dan dung huong dan sua chua binh nong lanh lo vi song noi com dien bep tu iv ho so anh 3x4 cmt cong chung giay kham suc khoe ban goc so yeu li lich ban goc giay khai sinh ban sao bang tn cao nhat v chung chi ket thuc khoa hoc hoc vien duoc cap chung chi so cap nghe dien dan dung do trung tam dao tao cap dac biet chung toi co the sap xep lich hoc thuan tien nhat de phu hop voi nhu cau cua cua hoc vien co ho tro cho an ngu cho hoc vien o xa moi thong tin chi tiet anh chi xin vui long lien he vien quan ly dao tao va day nghe esc dia chi so 399 truong chinh q dong da tp ha noi